W ramach projektu “Młodzi głosują 2023” uczniowie i uczennice z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rząśni mieli okazję wziąć udział w symulacji wyborów i tak jak dorośli zagłosować na wybrane komitety.

10 października w niemal 600 szkołach z całej Polski młodzież zagłosowała na komitety, które startują w powszechnych wyborach parlamentarnych. Oznacza to, że niemal 200 000 uczennic i uczniów miało okazję stanąć przed podobną decyzją jak dorośli wyborcy i dać znać o swoich poglądach. W naszej szkole wybory symulacyjne odbyły się 11 października 2023 r.

W projekcie “Młodzi głosują 2023” organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wzięła udział również nasza szkoła – Zespół Szkolno – Przedszkolny z Rząśni .

Działania młodych

W projekcie “Młodzi głosują 2023” uczniowie i uczennice samodzielnie tworzą kampanię profrekwencyjną, powołują komisję wyborczą i przeliczają głosy. Ze wsparciem organizatora i nauczycieli-koordynatorów, przez własne doświadczenie uczą się o najważniejszych mechanizmach demokracji. Cała szkoła ma możliwość uczestniczyć w tym wyborczym święcie, uświadamiając młodzieży jak cennym prawem jest prawo wybierania swoich przedstawicieli.

Wyniki wyborów

Frekwencja w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząśni wyniosła 80%.

Wyniki szkolnych wyborów wprowadzone zostały przez zespoły uczniowskie pod opieką nauczycieli-koordynatorów na dedykowaną projektowi platformę przygotowaną przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na tej podstawie organizator opublikował ogólnopolskie wyniki. Dzięki temu opinia publiczna może poznać poglądy młodzieży, która wkrótce uzyska prawa wyborcze i będzie współdecydować o wyglądzie polskiej sceny politycznej.  Ogólnokrajowe wyniki szkolnych symulacji wyborów w projekcie “Młodzi głosują 2023” można znaleźć na stronie: Platforma “Młodzi głosują”

Do wysokiej frekwencji w szkolnej symulacji wyborów przyczyniły się działania profrekwencyjne zespołu uczniowskiego, który odpowiadał za przygotowanie wyborów w Zespole Szkolno – Przeczkolnym w Rząśni. Trzy osoby z zespołu pod opieką koordynatorek na dwa dni przed głosowaniem zrobiły agitację. Podczas lekcji odwiedzili uczniów klas 7a, b i8  w celu poinformowania ich o zbliżających się symulacyjnych wyborach i zachęcili do oddania głosu. Informacje dotyczyły też  m. in. kiedy i o której godz. odbędą się w naszej szkole wybory, kto może wziąć udział, jak zaznaczać na kartach do głosowania, gdzie znajdować będzie się lokal wyborczy. Na trzech kondygnacjach porozwieszano plakaty otrzymane przez CEO. W klasach odbyły się prelekcje dotyczące kompetencji Sejmu i Senatu, o znaczeniu wyborów. Wśród uczniów duże było zainteresowanie, tym bardziej, że wzięliśmy po raz pierwszy udział w takim projekcie. Głosowanie przebiegało prawidłowo, bez zakłóceń. Pomimo, że uczniowie wzięli udział w symulacyjnych wyborach, to wykazali się dojrzałością i wielką powagą. Biorący udział, byli zadowoleni z tego, że mieli możliwość wzięcia udziału w projekcie „ Młodzi Głosują” i pokazać swą postawę patriotyczną. Zaskoczyło to, że zorganizowanie takiego projektu wymagało wiele pracy, wiązało się dużą odpowiedzialnością. Zadowoleni jesteśmy też z tego, że otrzymaliśmy poparcie ze strony dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców. Pomagała też obsługa szkoły.