11 września br. Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej wzięła udział w akcji Narodowego Czytania 2023. Uczniowie klas: VI,VII i VIII przeczytali fragment utworu Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem.

Książka napisana jest barwnym językiem. Ukazuje szeroką panoramę rodzinnych kresów, folklor, szlacheckie zwyczaje, a także historię Rzeczypospolitej przez wprowadzony wątek Powstania Styczniowego, którego w tym roku obchodzimy 160. rocznicę. Przez chwilę mieliśmy okazję żyć rodzinnymi sprawami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innych postaci występujących w utworze.

Wydarzenie to było pasjonującym spotkaniem z klasyką polskiej literatury.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.