Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

W tym roku na 10. jubileuszowe Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do wspólnego głośnego czytania “Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.  Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni po raz kolejny włączyła się w tą akcję.

7 września o godz. 14.00  na  skwerze przed nową siedzibą Urzędu Gminy i Biblioteki przedstawiciele władz Gminy przeczytali nam fragmenty dramatu.

Uroczystego otwarcia dokonał Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk.

„Moralność Pani Dulskiej” to wyjątkowy utwór, piętnujący obłudę i zakłamanie, w której przeplatają się  ludzka głupota, pazerność, skąpstwo  oraz zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. To tragifarsa, w której  pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji – napisał w liście Andrzej Duda, prezydent RP.

Dodajmy, że “Moralność Pani Dulskiej” weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.

Dziękujemy władzom Gminy za aktywny udział w akcji i wspólne czytanie.

Egzemplarze “Moralności pani Dulskiej” przyniesione przez publiczność zaopatrzone zostały w specjalną, okolicznościową pieczęć otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.

W rolę bohaterów młodopolskiego dramatu wcielili się:
– Tomasz Stolarczyk –  Wójt Gminy Rząśnia,
– Aldona Nagodzińska-Sadek  – Sekretarz Gminy Rząśnia,
– Agnieszka Jura –  Skarbnik Gminy Rząśnia,
– Jarosław Popławski – Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia,
– Damian Mikołajczyk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni,
– Joanna Konieczko – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni,
– Przemysław Cimcioch –  Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy w Rząśni,
Mariusz Bęben – Kierownik Referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Rząśni,
Iwona Szcześniak – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni,
Anna Gajewska-Bęben – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rząśni,
– Mariola Kłyszewska –  Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni,
Iwona Świerad  – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni.

Tekst: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.

Zapraszamy również do obejrzenia relacji wideo…