Szanowni Mieszkańcy.

Realizując razem z Państwem oraz Radą Gminy wizję Gminy Rząśnia jako gminy ekologicznej pragnę z przyjemnością poinformować, że od dnia 3 kwietnia 2017 roku (najbliższy poniedziałek) zostanie uruchomiony nabór w programie dotacji na dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, tj. instalacji fotowoltaicznej.

Wnioski o udzielenie dotacji przyjmowane będą we wtorki, środy i czwartki w godzinach pracy Urzędu (wtorki i środy: 7:30 – 15:00, czwartki: 7:30 – 17:30) w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni, pokój nr 15 – I piętro.

Zasady udzielania dotacji zgodne będą z Uchwałą Nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia oraz zmieniającą ją Uchwałą nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r.

 

Z poważaniem 

Tomasz Stolarczyk

Wójt Gminy Rząśnia 

 


Pliki do pobrania:
Uchwała nr XX/111/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
Uchwała nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Rząśnia,
umowa z Wykonawcą na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych wraz z załącznikami.