Na prośbę Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi podajemy do publicznej wiadomości informację o naborze na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Kiedosach.

Szczegółowe informacje o naborze i wymaganiach na to kierownicze urzędnicze stanowisko pracy określa załączona Uchwała nr 597/23 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z 8 maja 2023 r.

Termin składania dokumentów upływa 19 maja 2023 r. o godz. 15:00.

Pliki do pobrania:
Uchwała nr 597/23 Zarządu Powiatu Pajęczańskiego z dnia 8 maja 2023r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego w Kiedosach,