Z przyjemnością informujemy, iż w najbliższych dniach rozpocznie się główny etap realizacji inwestycji pn. „Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym” realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni, który uzyskał, zgodnie z podpisaną w lipcu 2013 r. umową, pomoc finansową w wysokości 3 352 404 zł w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem całkowita wartość rozpoczętej inwestycji to 8 149 475,06 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej (modernizacja budynku hydroforni), a także zmieniona i zmodernizowana zostanie technologia uzdatniania wody. Całość tych prac zostanie wykonana przez wyłonione w postępowaniu przetargowym konsorcjum firm EUROAQUA Sp. z o.o. i WUPRINŻ S. A. z Poznania. Zakończenie modernizacji hydroforni i ujęcia wody przewidziane jest na styczeń 2015 r.

W ramach tego projektu zakupiono również, jeszcze w listopadzie 2013 r. ciągnik rolniczy wraz z wozem asenizacyjnym za kwotę 215 137,00 zł dostarczony przez, wyłonioną w przetargu, firmę AGRO-MOTORS Sp. z o.o. z Głowna.