W imieniu Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w organizowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Sieradzu wraz z Okręgowym Klubem Strzelectwa Sportowego „10-ka” w Sulmierzycach: Mikołajkowym Turnieju Strzeleckim z broni pneumatycznej, który odbędzie się 6 grudnia 2023 roku na Strzelnicy sportowej w Sulmierzycach.

Turniej ten adresowany jest do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z powiatów: pajęczańskiego, bełchatowskiego, wieluńskiego, łaskiego, zduńskowolskiego, sieradzkiego i wieruszowskiego.

Projekt ma na celu propagowanie aktywizacji sportowej młodych ludzi oraz popularyzację strzelectwa sportowego wśród młodzieży jako formy spędzania wolnego czasu. Organizowany turniej ma być również okazją do integracji sportowej młodzieży i zdrowej rywalizacji w zgodzie z zasadami gry fair play.

Patronat honorowy nad organizowanym wydarzeniem sprawują Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Starostwo Pajęczańskie. Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące organizacji turnieju i zgłaszania uczestników pod numerem telefonu 261 611 396 i 797 352 545.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej sportowej rywalizacji.

 

Mikołajkowy Turniej Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Mikołajkowy Turniej Strzelecki dla uczniów szkół ponadpodstawowych