Każdego roku 3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992r. na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Nasza szkoła również świętowała ten dzień.

Celem obchodów było przybliżenie społeczności szkolnej problemów z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne, propagowanie idei integracji oraz uświadomienie uczniom, że osoby niepełnosprawne żyją w społeczeństwie i chcą być aktywne. Uwrażliwianie uczniów na problemy i ograniczenia z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. Przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności takich jak: integracja, tolerancja, równość. W ramach szkolnych obchodów zorganizowano apel, podczas którego uczniowie przedstawili prezentację o rodzajach niepełnosprawnościoraz o tym, jakie prawa mają osoby niepełnosprawne. Dla wszystkich klas został wyświetlony również film edukacyjny pt. Savoir- vivre wobec osób niepełnosprawnych. dotyczący barier, jakie napotykają te osoby. Kolorujemy różnorodność- niepełnosprawność w kolorach – pod takim hasłem odbył się również szkolny konkurs plastyczny, którego celem było kształtowanie wśród społeczności szkolnej pełnych tolerancji, szacunku, równości, integracji postaw i zachowań wobec niepełnosprawności oraz burzenie stereotypów i wzmacnianie pozytywnych więzi społecznych. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole nauczyciele: Ewa Zakrzewska, Joanna Mroczek. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było: Niepełnosprawność w kolorach.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.