Na prośbę Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow.