Wczoraj w Teatrze Wielkim w Łodzi odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Sejmiku Województwa Łódzkiego.
W wydarzeniu tym, będącym swoistym podsumowaniem pracy samorządu, uczestniczyli również przedstawiciele naszej Gminy – Radni, ludzie kultury i sportu oraz pracownicy samorządowi na czele z Wójtem Gminy Tomaszem Stolarczykiem.

W trakcie Gali zaprezentowano osiągnięcia samorządu regionu z ostatnich dwóch dekad, podkreślając stopień zmian jaki dzięki działaniom władz lokalnych zaszedł w naszych małych ojczyznach, czy to biorąc pod uwagę infrastrukturę czy inwestycje w rozwój człowieka – m. in. sport i edukację jak też np. ekologię i innowacyjność.

Wręczono też odznaki honorowe dla osób szczególnie zasłużonych dla samorządu województwa oraz – co szczególnie ważne dla Gminy Rząśnia – specjalnymi certyfikatami uhonorowano samorządy, które od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej najlepiej radziły sobie z pozyskiwaniem środków unijnych. Brano pod uwagę ilość pieniędzy pozyskanych z Unii oraz ilości projektów, które otrzymały wsparcie. W tym wąskim gronie 13 samorządów znalazła się również Gmina Rząśnia – w imieniu której, z rąk Marszałka Województwa i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, wyróżnienie odebrał Wójt Gminy Tomasz Stolarczyk.

Całość uroczystości uświetniła specjalna gala baletowa artystów Teatru Wielkiego w Łodzi, największej sceny regionu łódzkiego.

 

Zdjęcia (od 1 do 6) dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.