Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego realizację projektu „Kreatywność to podstawa – cykl warsztatów plastyczno-artystycznych dla mieszkańców sołectwa Będków”.

„Kreatywność to podstawa – cykl warsztatów plastyczno-artystycznych dla mieszkańców sołectwa Będków” to projekt realizowany m. in. ze środków pozyskanych w formie dotacji celowej z budżetu województwa łódzkiego w ramach pomocy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Całkowity koszt projektu to 9 800 zł z czego dofinansowanie wynosi 4 800 zł, a 5 000 zł wynosi wkład własny.

Projekt, którego pomysłodawcą i realizatorem – we współpracy z Sołectwem Będków, jest Świetlica Wiejska w Będkowie ma na celu integrację lokalnej społeczności, wzmacnianie tożsamości oraz rozwijanie zainteresowań i umiejętności artystyczno plastycznych mieszkańców poprzez uczestnictwo w warsztatach, które mają rozwijać pasje tworzenia. Dodatkowym celem projektu jest pogłębienie zaangażowania mieszkańców w rozwój sołectwa.

Dofinansowanie dla sołectwa Będków

Dofinansowanie dla sołectwa Będków