W tym roku obchodzimy 150-tą rocznicą urodzin Władysława Reymonta. W związku z tym Sejmik Województwa Łódzkiego ogłosił rok 2017 – Rokiem Władysława Reymonta w województwie łódzkim.

Biblioteka w Stróży pragnie włączyć się w  obchody i proponuje konkurs fotograficzno- literacki: „DOM POLSKI, ROK POLSKI W CZTERY PORY ROKU”. Data urodzin i śmierci, to czas trwania konkursu: od 7 maja 2017 r. do 5 grudnia 2017 r.

Zadanie polega na tym, aby uchwycić w obiektywie zwyczaje, tradycje, obrzędy czy życie codzienne opisane na kartach powieści „ Chłopi”. Przyroda ożywiona, nieożywiona, krajobrazy, ludzie…

Bierzcie więc aparaty do rąk i do dzieła! Do  4 razy sztuka! Tak! Do czterech, gdyż możesz zgłosić aż 4 fotografie! Czekają na Was w nagrody rzeczowe, sesja fotograficzna, wystawa najpiękniejszych prac oraz „ Wigilia u Boryny”!

 A my czekamy na Was w bibliotece.

 Nasze cele:

  • Włączenie się w obchody Roku Reymonta w województwie łódzkim.
  • Uczczenie 150- tej rocznicy urodzin Władysława Reymonta.
  • wizualizacja tradycji, obrzędów, zwyczajów zawartych w powieści „Chłopi” Reymonta.
  • Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki oraz ukazanie różnych form interpretacji tekstu literackiego.
  • popularyzacja czytelnictwa.
  • ukazanie, że nawiązania do tekstu literackiego obecne są w każdej dziedzinie sztuki.

Szczegółowe informacje, regulamin, kartę zgłoszeniową otrzymacie w bibliotece w Stróży (oraz poniżej).

Pliki do pobrania:
regulamin konkursu,
karta zgłoszeniowa.

Tekst: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, Filia w Stróży.