Z radością informujemy, że Gmina Rząśnia zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Zdrowa Gmina, Zdrowy Powiat” o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego!

Zgodnie z regulaminem Konkursu, ocena uczestników została przeprowadzona na podstawie zestawień ŁOW NFZ nt. zgłaszalności mieszkańców z poszczególnych gmin/powiatów na badania w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, profilaktyki raka piersi oraz profilaktyki raka szyjki macicy oraz aktywności jednostek samorządu terytorialnego w realizacji działań objętych konkursem, sprawozdanych w nadesłanych formularzach.

Po dokonaniu oceny zgodnie z ww. regułami Komisja Konkursowa wyłoniła następujących laureatów Konkursu w kategorii gmina:
I miejsce – gmina Rząśnia (74 pkt)
II miejsce – miasto Sieradz (38 pkt)
III miejsce – gmina Kleszczów (36 pkt)

Wygrana w konkursie wiąże się również z gratyfikacją finansową w kwocie 50 tys. zł która powinna zostać wykorzystana na zakup sprzętu medycznego.