We wtorek 26 czerwca br. w Dużej Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyła się konferencja pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka „Zdrowie dzieci jest najważniejsze”. Była ona jednym z elementów obchodzonego w tym roku w Polsce roku Janusza Korczaka.
W dyskusji, obok m. in. Dariusza Klimczaka, członka Zarządu województwa łódzkiego, wziął udział Sekretarz Gminy Rząśnia, który obszernie przybliżył uczestnikom zakres profilaktycznych programów zdrowotnych dzieci i młodzieży realizowanych w Gminie Rząśnia.
Podczas spotkania dyskutowano na temat sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego. prof. dr hab. Maria Gołębiowska przybliżyła wszystkim rolę Szpitala dla dzieci im. Anny Marii (obecnie im. Janusza Korczaka) w rozwoju pediatrii łódzkiej. W trakcie spotkanie poruszono również kwestię działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego małych pacjentów. Szczegółowo temat omówiła prof. Agnieszka Gmitrowicz – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Konferencja zakończyła się dyskusją i wyrażeniem przez wszystkich zgromadzonych ducha słów zawartego w słowach Janusza Korczaka „Nie ma dzieci, są ludzie”.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski w Łodzi