Uwaga! Lekcje w szkołach zawieszone do świąt

Szanowni Państwo.

W dniu wczorajszym Minister Edukacji Narodowej zmieniając rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdecydował o przedłużeniu zamknięcia wszystkich szkół i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych.

Oznacza to, że uczniowie i przedszkolaki z naszej gminy, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, pozostaną w domach jeszcze co najmniej przez trzy najbliższe tygodnie i w placówkach oświatowych nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. MEN zaleca również, by prowadzili z uczniami zajęcia zdalnie – co praktykowane jest już od kilku dni. Rząd podkreśla, że terminy egzaminów ósmoklasistów nie ulegają zmianie.

W związku z wydłużonym czasem prowadzenia lekcji online i wprowadzeniem stanu epidemii, będzie też wydłużony zasiłek opiekuńczy dla rodziców o kolejne 14 dni.

Od 20 marca w całym kraju obowiązuje stan epidemii, który ma pomóc w skutecznej walce z kronawirusem. Oprócz zamknięcia szkół, rząd zdecydował także o podwyższeniu kary za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł nawet do 30 tys. zł.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

INFORMACJA WÓJTA GMINY RZĄŚNIA

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020, poz. 433)  informujemy o czasowym zamknięciu dla Klientów Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Oświaty, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania, oraz skrócenie czasu  pracy pracowników  jednostek, o których mowa w Zarządzeniu Wójta UGO. 0050.9.2020.ANS z dnia 16 marca 2020 r. od środy 18 marca 2020 roku do  odwołania, przy jednoczesnym ustaleniu czasu pracy  od godz. 7.30 do godz. 13.00.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt:

StanowiskoNr telefonówAdres e-mail
Sekretariat Urzędu Gminy44 631 - 71 - 22 gmina@rzasnia.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej44 631 - 71 - 84
663 - 235 - 682 (pracownicy socjalni)
785 - 193 - 692 (świadczenia rodzinne i wychowawcze)
gops@rzasnia.pl
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności44 631 - 71 - 22, kom. 502 - 143 - 453usc@rzasnia.pl
Podatki i opłaty lokalne (w tym gospodarka odpadami)44 631 - 71 - 22, kom. 607 - 440 - 298 podatki@rzasnia.pl
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska44 631 - 71 - 22, kom. 605 - 447 - 786gospodarka@rzasnia.pl
Budownictwo i inwestycje44 631 - 71 - 22, kom. 605 - 446 - 306budownictwo@rzasnia.pl
Gminny Zespół Oświaty 44 631 - 71 - 26oswiata@rzasnia.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej44 631 - 71 - 92
Oczyszczalnia: 44 631 - 61 - 66, kom. 513 - 415 - 035
Hydrofornia: 44 631 - 75 - 38, kom. 517 - 654 - 307
Telefon alarmowy: 506 - 721 - 041
gprzasnia@interia.pl
Zarządzanie kryzysowe44 631 - 71 - 22, kom. 607 - 440 - 268oc@rzasnia.pl

Zachęcamy również Państwa do kontaktu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, adres: /1kgc19m6ji/skrytka.
Obsługa Klientów w Urzędzie Gminy w Rząśni prowadzona będzie tylko w szczególnych i ważnych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

Wszelkich wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Rząśnia: ESBank Bank Spółdzielczy w Radomsku, nr 02 8980 0009 2030 0105 2677 0002.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość. Apelujemy również do Mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz państwowych i ograniczenie kontaktów oraz zbiorowego gromadzenia się i przebywania w miejscach publicznych.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

Informacja dot. działania Gminnego Ośrodka Zdrowia

Szanowni Pacjenci,

w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym wdrażamy wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Od dnia 16 marca br. (poniedziałek) wszystkie porady lekarskie będą się odbywać w formie teleporady.
Jeśli z takiej porady wynikać będzie konieczność osobistego zbadania pacjenta – umawiana będzie porada osobista. Jeśli nie ograniczymy drastycznie osób przebywających w poczekalni to nie uda nam się zatrzymać transmisji wirusa. Sytuacja jest dla wszystkich nowa i trudna, prosimy zatem o wyrozumiałość.

Przed uzyskaniem teleporady należy koniecznie skontaktować się z rejestracją Ośrodka (tel: 44 631 – 77 – 77), gdyż lekarz przed udzieleniem porady musi mieć wgląd w dokumentację medyczną pacjenta. Uruchomiony zostanie od jutra dodatkowy telefon do rejestracji: 518 – 516 – 866.

Prosimy także osoby, które miały umówione zabiegi rehabilitacyjne na poniedziałek (16 marca) o nie przychodzenie do Ośrodka i o kontakt z rejestracją w sprawie przesunięcia terminu zabiegów.

Badania laboratoryjne będą pobierane tylko według zaleceń lekarzy. Prosimy o śledzenie komunikatów, gdyż sytuacja jest dynamiczna.

Informacja dot. działania Gminnego Ośrodka Zdrowia

Informacja dot. działania Gminnego Ośrodka Zdrowia

Informacja Wójta Gminy dotycząca wirusa SARS-CoV2

Szanowni Państwo.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informujemy, że zawieszeniu ulega działanie: Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni i jej Filii, Centrum Kształcenia w Rząśni, Świetlicy w Będkowie i Domu Kultury w Kodraniu oraz Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Rząśni. Działanie to ma zapobiec tworzeniu się skupisk ludzkich i uniemożliwienie ewentualnego przeniesienia choroby. Wyrażamy nadzieję, że taka decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.
O wszelkich zmianach w pracy wyżej wymienionych instytucji będziemy Państwa informować na bieżąco biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji epidemiologicznej.

Szanowni Mieszkańcy.

Apelujemy o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny w celu minimalizacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz śledzenie komunikatów oraz porad udostępnianych przez media.
W razie podejrzenia zachorowania prosimy kontaktować się z:
– bezpłatną czynną całą dobę infolinię NFZ gdzie wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc, pod nr telefonu 800 – 190 – 590,
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pajęcznie pod nr telefonu 34 311 – 10 – 31, 311 – 34 – 95,
Oddziałem Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie pod nr telefonu 512 – 030 – 463,
– nr telefonu alarmowego 112.

Nie zgłaszamy się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) ani do najbliższego POZ (Gminnego Ośrodka Zdrowia) – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktujmy się ze ww. ośrodkami telefonicznie. W ten właśnie sposób zostanie Państwu udzielona porada oraz wskazany sposób dalszego postępowania.

Drodzy Mieszkańcy.

Na czas działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, prosimy w szczególności o unikanie dużych skupisk ludzkich, ograniczenie wizyt poza miejscem pobytu tylko do tych niezbędnych i bezwzględnie koniecznych, częste mycie rąk przy użyciu mydła i wody, przy kasłaniu i kichaniu zakrywanie ust i nosa.

Pamiętajcie, że czas wolny od zajęć lekcyjnych, zamkniętych instytucji itp. nie stanowi pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższych. Dbajmy szczególnie o osoby starsze – pomagajmy Im w codziennych czynnościach i informujmy o zagrożeniu. Zachowujmy się odpowiedzialnie.

Komplet informacji, aktualnych porad i zaleceń znajdą Państwo przede wszystkim na specjalnie uruchomionej rządowej stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/koronawirus.

Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania, profilaktyka, zbiorowa odpowiedzialność i świadomość pozwolą pokonać istniejące zagrożenie jak najszybciej.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 

Plik do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia dotycząca wirusa SARS-CoV2.

Zawieszenie zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
(więcej…)

Komunikat dotyczący odwołania uroczystości z okazji Dnia Kobiet

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Polski, zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie, Gmina Rząśnia wraz z jej jednostkami organizacyjnymi, mając na względzie zdrowie Mieszkańców i Gości,  odwołuje zaplanowaną na najbliższą niedzielę 8 marca 2020 r. uroczystość z okazji Dnia Kobiet.
(więcej…)

Szkolenie ŁODR z/s w Bratoszewicach RZD Pajęczno

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach, Oddział w Kościerzynie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Pajęczno, zaprasza na szkolenie w zakresie:
(więcej…)

Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     
(więcej…)

Bezpłatne zajęcia treningowe w piłce nożnej

LKS Czarni Rząśnia zaprasza wszystkich zainteresowanych chłopców chcących podnosić i rozwijać swoje umiejętności gry w piłkę nożną na bezpłatne zajęcia treningowe prowadzone przez trenerów klubu w następujących grupach:
– chłopcy urodzeni w latach 2006, 2007 – trener Filipiak,
– chłopcy urodzeni w latach 2008, 2009, 2010 – trener Sierszeń,
– chłopcy urodzeni w latach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – trener Brożyna.

Zajęcia sportowe odbywać się będą na obiektach sportowych udostępnionych przez Gminę Rząśnia. Zajęcia są bezpłatne w ramach dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia! Czarni Rząśnia nie pobierają opłat za uczestnictwo dziecka w treningach.

Informacji dla zainteresowanych udziela Pan Michał Krawczyk pod nr telefonu: 602 –  552 – 606. Wszyscy zainteresowani otrzymają szansę!

Bezpłatne zajęcia treningowe w piłce nożnej

Bezpłatne zajęcia treningowe w piłce nożnej

Zebrania sołeckie w roku 2020

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na coroczne zebrania sołeckie, które odbędą się w każdym z sołectw według poniższego szczegółowego harmonogramu.

(więcej…)