Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Rząśni

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, odnotowywaną na terenie całego kraju Urząd Gminy w Rząśni zmuszony jest wprowadzić z dniem 24 stycznia 2022 roku środki zapobiegawcze i ograniczenia w pracy Urzędu.

Sprawy pilne i wymagające bezwzględnego osobistego stawiennictwa w Urzędzie będą konsultowane w Biurze Podawczym na parterze Urzędu, przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności oraz wymogów sanitarnych. Istnieje również możliwość skorzystania z umieszczonej przy wejściu specjalnej skrzynki podawczej, gdzie można wrzucać odpowiednio zabezpieczoną korespondencję pisemną kierowaną do Urzędu.

W związku z powyższym Mieszkańców Gminy Rząśnia prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw:
1) drogą telefoniczną pod numerami:
– 44 631 – 71 – 22: Biuro Podawcze Urzędu Gminy w Rząśni,
– 44 631 – 71 – 22: Urząd Stanu Cywilnego,
– 44 631 – 71 – 84: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni,
– 44 631 – 71 – 92: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni,
– 44 631 – 71 – 26: Gminy Zespół Oświaty w Rząśni.
2) drogą elektroniczną:
– gmina@rzasnia.pl: Urząd Gminy w Rząśni,
– usc@rzasnia.pl: Urząd Stanu Cywilnego,
– gops@rzasnia.pl: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni,
– zgk@rzasnia.pl: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni,
– oswiata@rzasnia.pl: Gminy Zespół Oświaty w Rząśni.
3) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, adres: /1kgc19m6ji/skrytka.

Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Rząśni: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240 z podaniem imienia i nazwiska oraz przedmiotu wpłaty.
Wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz za odbiór nieczystości płynnych
należy dokonywać na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, nr konta: 78 8978 0008 0080 8114 2000 0010.
Dla osób, które nie mają możliwości dokonania wpłat drogą elektroniczną kasa pozostaje czynna.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość. Apelujemy również do Mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz państwowych, odpowiedzialność i ograniczenie kontaktów tylko do tych niezbędnych.

Odbiór odpadów od przedsiębiorców w roku 2022

Na prośbę „EKO-REGION’’ Sp. z o.o. Bełchatów informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, m. in.: szkoły, zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, itp. na których powstają odpady komunalne o konieczności wystawienia w dniu 21 stycznia 2022 roku pojemników na zmieszane odpady komunalne, surowce suche, szkło oraz ich oznakowania naklejką – FIRMA i związanym z tym odbiorze wyżej wymieniowych frakcji  odpadów zgodnie z harmonogramem odbioru 2022 rok.

Poniżej publikujemy, obowiązujący w 2022 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla firm na terenie naszej gminy.

MiesiącOdpady zmieszaneSurowce sucheSzkło
Styczeń212121
Luty1818
Marzec1818
Kwiecień151515
Maj2020
Czerwiec1717
Lipiec151515
Sierpień1919
Wrzesień1616
Październik212121
Listopad2525
Grudzień1616

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00.

 

Plik do pobrania:
harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla firm na terenie gminy Rząśnia.

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Po tym terminie wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
– Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
– Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
– Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski złożone do dnia 31 lipca 2021r. będą przeliczane na podstawie dochodów z 2020r. a po tym terminie będą brane pod uwagę dochody z 2021r. 

Wnioski o dodatek osłonowy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni. 

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Pracownicy realizujący zadania z zakresu przyznawania „dodatku osłonowego”:
Kamil Sobala – Referent ds. Świadczeń Wychowawczych,
Katarzyna Popławska – Pracownik Socjalny ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,
telefon kontaktowy: kom. 785-193-692  /  44 631-71-84,
wew. 101 – Pani Katarzyna Popławska,
wew. 102 – Pan Kamil Sobala.

Pliki do pobrania:
Wzór wniosku o dodatek osłonowy,
Wskazówki. Jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy,
Ustawa o dodatku osłonowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni. Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni. Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni.

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

Poniżej publikujemy nowy, obowiązujący w 2022 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy:
harmonogram odbioru odpadów na rok 2022 – sołectwa: Augustów, Będków, Biała, Broszęcin- Kolonia Broszęcin, Kodrań – Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary – Rychłowiec,
harmonogram odbioru odpadów na rok 2022 – sołectwa: Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin.

Na terenie Gminy Rząśnia odbiór odpadów komunalnych realizowany jest przez, wyłonioną w przetargu, firmę Eko-Region Sp. z o. o Bełchatów.
Pracownicy EKO-REGION odbierający odpady nie mają prawa wstępu na posesję. W dniu odbioru odpadów pojemniki należy wystawić przed posesję, do drogi publicznej oraz umożliwić dostęp do pojemników znajdujących się w pergolach. Odpady segregowane wg rodzajów posiadanych przez Państwa pojemników  są odbierane odrębnym transportem i podlegają dalszej segregacji w celu poddania ich recyklingowi.

Uwaga! Odpady “BIO” będą odbierane tylko od gospodarstw które nie zadeklarowały skorzystania z ulgi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych!

Dodatkowe ilości odpadów komunalnych są odbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami w Gminie Rząśnia z uwzględnieniem m. in. zasad segregacji, obowiązującymi przepisami oraz innymi niezbędnymi wiadomościami mogą  Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy w Rząśni pod nr telefonu 44 631-71-22 lub adresem e-mail: odpady@rzasnia.pl.

Spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych programem “Czyste Powietrze”

Mieszkańców Gminy Rząśnia zainteresowanych uczestnictwem w programie „Czyste Powietrze” zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym w dniu 20 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00- 16:30 na parterze budynku Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.
(więcej…)

Informacja. 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 dniami wolnymi od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia:
dzień 24 grudnia 2021 roku (tj. piątek), zgodnie z Kodeksem Pracy, jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 25 grudnia 2021 roku,
– dzień 7 stycznia 2022 roku (tj. piątek), zgodnie z Kodeksem Pracy, jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 1 stycznia 2022 roku.

Powyższe unormowanie ma zastosowanie względem pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

W związku z powyższym Urząd Gminy i jednostki podległe Gminie będą w tym dniach nieczynne.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu 25 grudnia 2021 oraz w dniu 1 stycznia 2022 roku,
Zarządzenie Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu 25 grudnia 2021 oraz w dniu 1 stycznia 2022 roku.

Przypomnienie o obowiązku opieki nad psami

Szanowni Mieszkańcy,

w ostatnim okresie na terenie Gminy Rząśnia nasiliło się zjawisko dużej ilości psów biegających bez żadnego nadzoru, stwarzając zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników dróg a zwłaszcza dzieci. Są to psy, które posiadają właścicieli lecz są niedopilnowane. Taki stan rzeczy powoduje, że często otrzymywane są od mieszkańców zgłoszenia o wałęsających się bezpańskich zwierzętach, a co za tym idzie zostaje  uruchomiony szereg działań łącznie z interwencją schroniska, lekarza weterynarii, Policji i Straży Pożarnej.

Przypominamy, że każdy właściciel jest odpowiedzialny za swojego psa. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy o pilnowanie swoich czworonogów i skuteczne zabezpieczanie bram, furtek i ogrodzeń  posesji, tak aby psy nie mogły ich samodzielnie opuścić.  Na terenach miejsc użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że pies posiada kaganiec a właściciel panuje nad jego zachowaniem.

Nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad stanowi wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń, który stanowi „kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Proszę o odpowiedzialność i pilnowanie swoich psów.

 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W związku z narastającym problemem zgłaszanym  w ostatnich latach przez rolników  związanym  z małym zainteresowaniem przez przedsiębiorstwa odbiorem zużytej  folii pochodzącej z działalności rolniczej Urząd Gminy w Rząśni
(więcej…)

Rząśnia miejscem dobrym dla życia

W czwartek Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu opracowanego przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Zestawienie „Gmina Dobra do Życia” obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin, oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia.

Najwyższe miejsce w powiecie pajęczańskim zajęła Gmina Rząśnia, plasując się jednocześnie na bardzo wysokim 43. miejscu w kraju – wśród 1587 gmin w kategorii “gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców”.

Ranking „Gmina dobra do życia” bada jakość życia, biorąc pod uwagę „typową” polską rodzinę i (niemal równocześnie) gospodarstwo domowe, tj. rodzinę składającą się z rodziców i dzieci w trakcie nauki szkolnej, ale mającą też dziadków posiadających własne i odrębne gospodarstwo (gospodarstwa) domowe.

Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niewątpliwie wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Dobór wskaźników to autorska koncepcja prof. Śleszyńskiego, niemniej nawiązują one do doświadczeń klasyfikacyjnych polskiej przestrzeni i gmin, wypracowanych zwłaszcza w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Więcej o samym rankingu mogą Państwo przeczytać w poniższej publikacji opracowanej przez prof. dr hab. Przemysława Śleszyńskiego. Warto dodać, że publikację swym Patronatem Honorowym objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i Unia Miasteczek Polskich.

Plik do pobrania:
Ranking Gmina dobra do życia. Wskaźnik jakości życia w gminach 2021.

Ranking Gmina dobra do życia. Wskaźnik jakości życia w gminach 2021

Ranking Gmina dobra do życia. Wskaźnik jakości życia w gminach 2021

Źródło: Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.