Obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Studium

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 stycznia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia. (więcej…)

Ferie zimowe 2020 w Gminie Rząśnia

Poniżej, dla wszystkich zainteresowanych, podajemy harmonogram zajęć organizowanych przez Biblioteki, Ośrodki Kultury, Świetlice i Szkoły z terenu gminy podczas ferii zimowych, które trwać będą od 13 do 26 stycznia 2020 r.

Ośrodki te proponują naszym Mieszkańcom różnorodne formy wspólnej aktywności nie tylko ruchowej ale też na przykład warsztaty plastyczne, kulinarne, muzyczne lub związane z literaturą.

Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzież z Gminy Rząśnia do aktywnego spędzenia ferii zimowych i uczestnictwa w zajęcia mających zapewnić wszystkim możliwość spędzenia tego okresu w grupach mogących w pożyteczny sposób zapełnić wolny czas, pod czujnym nadzorem opiekunów.

Z ofertą poszczególnych jednostek zapoznać się można po kliknięciu w poniższe odnośniki:
ferie w Gminnym Centrum Kształcenia w Rząśni,
ferie w Świetlicy w Będkowie
ferie w Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym w Rząśni,
ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni,
ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Białej,
ferie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśni – Filia w Stróży,
ferie w Gminnym Domu Kultury i Filii Bibliotecznej w Kodraniu,
ferie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni,
ferie w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej,
ferie w Szkole Podstawowej w Zielęcinie.


Opublikowane plany ferii zimowych zostały przygotowane przez poszczególne jednostki. W sprawie szczegółów dotyczących zajęć prosimy o kontakt bezpośredni z tymi placówkami.

 

Informacje dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W związku z informacją o pojawieniu się w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w załączeniu, na prośbę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu, podajemy do publicznej wiadomości komplet informacji przeznaczonych głownie dla hodowców drobiu oraz rolników indywidualnych, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji, przede wszystkim:
̵  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
̵  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
̵  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
̵  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
̵  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Pliki do pobrania:
informacje ogólne o grypie ptaków,
informacje o objawach grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia jej występowania,
zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków,
przepisy prawne dotyczące grypy ptaków,
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wszystkie powyższe informacje dostępne są również na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

Informacje dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Informacje dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2020

Poniżej publikujemy nowy, obowiązujący w 2020 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy:
(więcej…)

Informacja o pracy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych w dniu 24 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.77.2019.ANS z dnia 12 grudnia 2019 r. wtorek 24 grudnia 2019 r. (Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz
(więcej…)

Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od 02.12.2019 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr78 B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.
(więcej…)

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców Gminy Rząśnia w wieku 60+ na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie realizowane w ramach “Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia”.

Szczepienia odbywają się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni przy ul. Waryńskiego 6, od 21 listopada 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania puli szczepionek.

Na szczepienie należy zgłosić się z dowodem osobistym. Dla osób po 60 roku życia szczepienia są bezpłatne – w całości finansowane z budżetu gminy Rząśnia.

Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni – nr telefonu: 44 631 – 77 -77.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej Rząśnia – Będków

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych dotyczących realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E  na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno” zamknięty dla ruchu zostanie odcinek drogi od ronda w miejscowości Rząśnia do miejscowości Będków.
(więcej…)

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Rząśnia, informuje, iż Gmina Rząśnia zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
(więcej…)

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego w Rząśni zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich obchodzących 50-lecie jubileuszu pożycia małżeńskiego (rok zawarcia ślubu 1969 i 1970) w celu wystąpienia o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP.
(więcej…)