Odbiór protokołów suszowych

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2019 r. proszeni są o odbiór protokołów w pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Rząśni w godzinach pracy Urzędu.

Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od października 2019 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

PSZOK czynny będzie:
Poniedziałek: 10:00 – 18:00.
Wtorek – Piątek: 8:00 – 18:00.
Sobota: 8:00 – 16:00.
(więcej…)

Informacja dotycząca stypendiów dla studentów

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że do dnia 31 października 2019 r. należy składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Rząśnia za wyniki w nauce dla  studentów i słuchaczy szkół policealnych z terenu Gminy Rząśnia.

Wnioski do odebrania w siedzibie GZO w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Rząśni (II piętro). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o wysokości średniej ocen za rok akademicki 2018/2019. Wymagana średnia od  4,20 .
(więcej…)

Przedłużenie prac na przejeździe kolejowym w Białej

W związku z trwającymi przejeździe kolejowym w km 39,470 pracami remontowymi w ramach zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 146 na odcinku Wyczerpy – Chorzew Siemkowice” w imieniu wykonawcy informujemy, iż prace na przedmiotowym przejeździe potrwają do 30 września 2019 r.

W związku z powyższym do 30 września 2019 r. obowiązywać będzie wdrożona wcześniej czasowa organizacja ruchu.

Szczegóły dotyczące objazdów:
https://rzasnia.pl/informacja-o-planowanych-pracach-na-przejezdzie-kolejowym-w-drodze-powiatowej-biala/.

 

Plik do pobrania:
informacja o przedłużeniu prac na przejeździe kolejowym w Białej do 30.09.2019 r.

Przedłużenie terminu prac na przejeździe kolejowym w Białej

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości otrzymaną informację o  konieczności utrzymania zamknięcia przejazdu kolejowego w Białej do dnia 23 września w związku z wykrytymi kolizjami z infrastrukturą podziemną.

Jednocześnie utrzymana zostanie tymczasowa organizacja ruchu wraz z wytyczonymi objazdami.
(więcej…)

Informacja o planowanych pracach na przejeździe kolejowym w Białej

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości otrzymaną informację o planowanych pracach torowych na przejeździe kolejowym w km 39,470 w ciągu drogi powiatowej, w miejscowości Biała w dniach 9 – 15 września 2019 r. (termin zmieniony po piśmie aktualizującym przesłanym przez wykonawcę) w związku z którymi zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
W ramach prac przedmiotowy przejazd będzie zamknięty dla ruchu.

Poniżej umieszczamy też grafiki z czasową organizacją ruchu wprowadzoną na czas prowadzonych prac.
Kierowcy powinni stosować się do oznakowania informującego o objeździe!

Prezentowane grafiki odnoszą się do terenu całego powiatu. Rysunek nr 1 posiada oznaczenia konkretnych miejsc w których ustalone są objazdy. Miejsca te szczegółowo opisane są w kolejnych grafikach (pliki w wysokiej rozdzielczości można pobrać poniżej).

Uwaga! Informacja o przedłużeniu prac do 23 września: https://rzasnia.pl/przedluzenie-terminu-prac-na-przejezdzie-kolejowym-w-bialej/


Uwaga!! Informacja o przedłużeniu prac do 30 września: https://rzasnia.pl/przedluzenie-prac-na-przejezdzie-kolejowym-w-bialej/

Pliki do pobrania:
informacja o planowanych pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w drodze powiatowej,
informacja aktualizująca o planowanych pracach na przejeździe kolejowo-drogowym w drodze powiatowej,
komplet grafik informujących o czasowej organizacji ruchu w wysokiej rozdzielczości.

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020  należy składać  do 15 września 2019 r.  w GZO  (w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząśni  – 2 piętro).
Wnioski do odebrania na miejscu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia, oświadczenia przedstawiające dochód za miesiąc sierpień br. (dochód nie może przekroczyć 528 zł netto na osobę w rodzinie).

Tel. kontaktowy: 44 631- 71 – 26.
(więcej…)

Informacja o przeglądzie instalacji solarnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami umowy zawartej między Gminą Rząśnia, a firmą ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jagiełły 60, 42 – 202 Częstochowa, Wykonawca rozpocznie realizację przeglądów serwisowych instalacji solarnych zamontowanych 2018 roku w ramach projektu pn. „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”.

Przeglądy serwisowe będą wykonywane przez Firmę:  ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jagiełły 60, 42 – 202 Częstochowa i realizowane będą w okresie  od 2 września 2019 r.  

Przegląd serwisowy jest całkowicie bezpłatny.

Termin przeglądu serwisowego będzie uzgodniony z Państwem telefonicznie lub osobiście. Jednocześnie informuję, że każdy przychodzący do Państwa pracownik musi posiadać przy sobie imienny identyfikator z pieczątką firmy lub Urzędu Gminy. W przypadku wątpliwości, tożsamość pracownika można potwierdzić telefonując do Urzędu Gminy w Rząśni.

Po zakończeniu  przeglądu serwisowego  otrzymają Państwo do podpisu protokół stwierdzający sprawność instalacji.   

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 

Plik do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia dotycząca przeglądu instalacji solarnych.

Informacja o planowanych pracach na przejeździe kolejowym

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości otrzymaną informację o planowanych pracach torowych na przejeździe kolejowo-drogowym w km 37,275 w ciągu drogi gminnej (gmina Rząśnia), tj. Gawłów – Rżów w dniach 16 sierpień – 6 wrzesień 2019 r. w związku z którymi zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
W ramach prac przedmiotowy przejazd będzie zamknięty dla ruchu.

Plik do pobrania:
informacja o planowanych pracach na przejeździe kolejowo-drogowym.

Informacja o planowanych pracach na przejeździe kolejowym

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości otrzymaną informację o planowanych pracach torowych na przejeździe kolejowo-drogowym w km 38,772, w ciągu drogi gminnej (gmina Rząśnia) tj. Biała – Gołębiniec  w dniach 2 – 23 sierpień 2019 r. w związku z którymi zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu.
W ramach prac przedmiotowy przejazd będzie zamknięty dla ruchu.

Plik do pobrania:
informacja o planowanych pracach na przejeździe kolejowo-drogowym.