Spotkanie dla mieszkańców zainteresowanych programem “Czyste Powietrze”

Mieszkańców Gminy Rząśnia zainteresowanych uczestnictwem w programie „Czyste Powietrze” zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym w dniu 20 grudnia 2021 r. w godzinach 9:00- 16:30 na parterze budynku Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Tematyka spotkania będzie obejmowała między innymi:
1. Informację ogólną dotyczącą programu priorytetowego „ Czyste Powietrze”. Omówienie celu programu , którym jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.
2. Informację o konieczności zgromadzenia potrzebnej dokumentacji i przygotowania niezbędnych danych do złożenia wniosku.
3. Omówienie zasad rozliczania wniosku o dofinansowanie.
4. Omówienie poziomu dofinansowania uzależnionego od dochodów gospodarstwa domowego.

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Gminy w Rząśni Katarzyna Rakowiecka.

Dbając o Państwa bezpieczeństwo i ograniczenia epidemiologiczne proszę zainteresowanych udziałem w spotkaniu o potwierdzenie przybycia do dnia 17.12.2021r. do godz. 15.00 pod numerem telefonu 44 631-71-22  wew.121 celem wprowadzenia ewentualnych zasad zachowania dystansu społecznego.

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”- informacja o utworzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy w Rząśni

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”- informacja o utworzeniu punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Gminy w Rząśni