Przypominamy! Zmiana numeru rachunku bankowego Gminy

Przypominamy, że z dniem 30 kwietnia 2020 r. zmianie uległ Bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Rząśnia na:
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie
ul. Główna 114
97 – 410 Kleszczów.

W związku z powyższym wpłaty z tytułu dochodów należnych gminie w tym z podatków i opłat lokalnych, nieopodatkowanych należności budżetowych, itp. należy dokonywać na poniższy nowy rachunek Gminy Rząśnia o numerze:

24 8978 0008 0079 5300 2000 0240.

Wpłaty dokonywane bezpośrednio w placówce Banku w Rząśni zwolnione są z opłat.

Dodatkowo wyjaśniamy, że z dniem 31 lipca br. kończy się 3 miesięczny okres przejściowy w którym w dalszym ciągu funkcjonowały rachunki w Banku dotychczas obsługującym naszą Gminę. W związku z tym od tego dnia wszelkie wpłaty dokonywane na stare nr rachunków nie będą przyjmowane!

Przypominamy jednocześnie, że wpłat należności za odbiór odpadów komunalnych można dokonywać na nowy indywidualny – przypisany każdemu właścicielowi nieruchomości nr rachunku bankowego, który uwidoczniony jest na dystrybuowanych przez sołtysów specjalnych książeczkach – zgodnie z wcześniejszym komunikatem.

Dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmiany rachunku bankowego udziela:
– Pani Małgorzata Pęciak, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 235,
– Pani Wiesława Zarzycka, tel. 44 631 – 71 – 22, wew. 230.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.