Konkurs kolęd i pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie kolęd i pastorałek, który odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, a organizowany jest przez Urząd Gminy w Rząśni, Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni oraz Gminne Ognisko Muzyczne.

Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego koncertu w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, w dniu 25 stycznia 2019 roku od godziny 09։00.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży  ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, ogniska muzycznego i orkiestry oraz dorosłych mieszkańców, w kategorii soliści.

Karty zgłoszeń  należy składać do dnia 18 stycznia 2019 roku, osobiście w:
– Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pok. nr 2,
– Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia,
lub drogą mailową na adres gmina@rzasnia.pl, gimnazjumrzasnia@interia.pl.

Koordynatorami konkursu są:
1. Pani Katarzyna Szataniak    tel. 44 631 71 22 wew. 226,
2. Pani Ewa Szataniak tel. 44 631 71 22 wew. 227.

Plik do pobrania:
regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia.

Konkurs kolęd i pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia

Konkurs kolęd i pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia