Informacja w sprawie suszy

W związku ze stwierdzeniem suszy na terenie województwa łódzkiego,  potwierdzonej wskaźnikami klimatycznego bilansu wodnego, określonymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, poszkodowani  rolnicy z terenu Gminy Rząśnia mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że na terenie Gminy Rząśnia suszą zagrożone są zboża ozime i jare oraz  krzewy owocowe na glebach ornych VI klasy.

Informacje dotyczące zgłaszanie szkód uzyskać można w  Referacie Gospodarki, Kultury
i Sportu  Urzędu Gminy w Rząśni – pokój nr 1, na stronie www.rzasnia.pl, na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.lodzkie.eu/page/5094,szacowanie-szkod-w-gospodarstwach-rolnych-w-2018-r.html oraz u sołtysów.

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.
  • Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
  • Oświadczenie Nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach
  • Oświadczenie Nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych.

W celu udokumentowania podanej powierzchni upraw rolnych należy załączyć wydruk  złożonego w ARiMR wniosku o przyznanie dotacji.

Dokumenty do pobrania: