Działania prewencyjne. Plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego Gmina Rząśnia przystąpiła do realizacji działań zapobiegawczych tj. przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Pragniemy poinformować, iż powyższe działania mają wyłącznie charakter organizacyjny.


W chwili obecnej zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Dystrybucja tabletek jodku potasu wśród mieszkańców nastąpi tylko w wypadku wystąpienia zdarzenia.

Punkty dystrybucji  zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności. Tabletki z jodkiem potasu pobrać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Rząśnia oraz osoby tymczasowo przebywające na naszym terenie.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek , zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich i lokalnych mediach oraz stronie internetowej gminy, mediach społecznościowych, komunikatach w systemie SISMS.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w załączonej ulotce.   

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.