Komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 18.09.2022 r. do konsumentów wody z wodociągu Chabielice

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 18.09.2022 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Chabielice-Stanisławów na terenie gminy Szczerców, gminy Rusiec i gminy Rząśnia.

Na podstawie pisma otrzymanego od Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców o cząstkowych wynikach z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.09.2022 r. z wodociągu Chabielice-Stanisławów – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w badanych próbkach nie stwierdzono obecności Escherichia coli, bakterii grupy coli i enterokoków.

Mając na uwadze, iż badanie w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C nie zostało ukończone oraz bezpieczeństwo osób korzystających z wody z wodociągu Chabielice-Stanisławów – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że wodę do spożycia oraz przygotowywania posiłków należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody: gmina Rząśnia:  Augustów, Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 18.09.2022r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Chabielice-Stanisławów na terenie gminy Szczerców, gminy Rusiec i gminy Rząśnia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie z dnia 18.09.2022r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Chabielice-Stanisławów na terenie gminy Szczerców, gminy Rusiec i gminy Rząśnia.

Plik do pobrania:
komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 18.09.2022 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Chabielice.