Komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 16.08.2022 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Chabielice

W związku z wystąpieniem awarii na sieci wodociągu Chabielice – Stanisławów (ul. Lipowa w Szczercowie) oraz faktu stwierdzenia zanieczyszczenia bakteriologicznego w próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągu Chabielice – Stanisławów na terenie gminy Rusiec – Jastrzębice 26a – OSP (ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 220C w ilości 410 jtk/1ml Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z wody z ww. sieci wodociągowej informuje aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do 2 lat, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) gotować przez min. 2 min. a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Komunikat dotyczy odbiorów wody w miejscowościach Augustów. Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań Kopy, Marcelin.

Komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 16.08.2022 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Chabielice na terenie gminy Szczerców i gminy Rząśnia

Komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 16.08.2022 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Chabielice na terenie gminy Szczerców i gminy Rząśnia

Plik do pobrania:
Komunikat PPIS w Bełchatowie z dnia 16.08.2022 r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Chabielice na terenie gminy Szczerców i gminy Rząśnia.