Poniżej, na prośbę Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Łodzi, przekazujemy informację na temat Platformy Żywnościowej.


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa”, prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii S.A., został wprowadzony do obrotu kolejny produkt rolny, tj. kukurydza (w klasie jakościowej A). Produkt ten jest zgodny z oczekiwaniami uczestników rynku rolnego, a jego obrót będzie prowadzony, podobnie jak pszenicą i żytem, w formule rynku kasowego w ramach dwóch równolegle działających systemach, tj. systemie kursu jednolitego i systemie aukcyjnym.

Jednocześnie, Towarowa Giełda Energii S.A. prowadzi również prace nad wprowadzeniem kolejnych produktów rolno-spożywczych do obrotu giełdowego, takich jak: rzepak i koncentrat soku jabłkowego, a także nad uruchomieniem rynku terminowego dla towarów rolnych, na którym przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe umożliwiające zawieranie transakcji z dostawą towaru w przyszłości.

Ponadto, informujemy, że Towarowa Giełda Energii S.A. podjęła decyzję o zwolnieniu magazynów działających w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA) z następujących opłat:
– od wniosku o autoryzację magazynu zbożowego,
– za przeprowadzenie dodatkowej kontroli autoryzacyjnej,
– rocznych za uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych.

Zwolnienia te będą obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.

Mając powyższe na uwadze, a także ze względu na fakt, że elektroniczna giełda obrotu produktami rolno-spożywczymi jest projektem strategicznym dla polskiego sektora rolno-spożywczego, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie ww. informacji wśród potencjalnych uczestników rynku, w szczególności wśród magazynów oraz producentów rolnych.

Dotarcie do jak największego grona odbiorców przyczyni się do rozpowszechnienia wiedzy o Giełdowym Rynku Rolnym, a tym samym pozwoli pozyskać kolejnych uczestników zainteresowanych zawieraniem transakcji za jego pośrednictwem.

Dziękujemy za duże zaangażowanie i wkład zarówno w trakcie realizacji przez KOWR projektu „Platforma Żywnościowa”, jak również po jego wdrożeniu i działaniu już jako Giełdowy Rynek Rolny.

Więcej informacji o Giełdowym Rynku Rolnym znajduje się na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. pod adresem: https://tge.pl/rtrs.

Zastępca Dyrektora

(-) Marek Sarwa


Komunikat KOWR dotyczący projektu "Platforma Żywnościowa"

Komunikat KOWR dotyczący projektu „Platforma Żywnościowa”