Komunikat firmy Iris Telecommunication Sp. z o. o.

Na prośbę firmy Iris Telecommunication Sp. z o. o. przekazujemy naszym Mieszkańcom komunikat dotyczący prowadzonych przez firmę prac związanych z budową sieci światłowodowej na terenie naszej gminy.
Podkreślamy, że Gmina Rząśnia nie jest w żadnym zakresie partnerem tego przedsięwzięcia oraz nie odpowiada za żadne kroki podejmowane w ramach projektu. Również z ewentualnymi pytaniami dotyczącymi prowadzonych prac należy zwracać się do firmy Iris Telecommunication Sp. z o. o. w sposób podany w komunikacie,
Przekazanie poniższego komunikatu jest formą wsparcia dla Mieszkańców która ma umożliwić bezpieczną komunikację w ramach projektu. Jak zawsze zalecamy ostrożność przy wyrażaniu wszelakich zgód, podpisywaniu oświadczeń czy umów, a także w kontaktach bezpośrednich z przedstawicielami różnorakich firm odwiedzających Państwa posesję.


KOMUNIKAT IRIS TELECOMMUNICATION POLAND SP. Z O. O.

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Rząśnia położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne – NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła Il 29, VI piętro, 00-867 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 101.208.800,00 PLN; wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTFH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem http://nexera.pl/

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:

Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.
tel. kontaktowy: 727 670 374

W związku z tym, na terenie Gminy Rząśnia pojawią się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości.

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają mieszkańców Gminy, w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy.

Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego lub podłączenia budynków wielorodzinnych w zakresie wskazanym w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Iris Telecommunication Sp. z o. o.

(-) Hubert Machaj
Koordynator ds. uzgodnień

 

Plik do pobrania:
komunikat firmy Iris Telecommunication Sp. z o. o.