Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będą przyjmowane od 1 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni ul. Kościuszki 16. Ponadto, informujemy, że wnioski można składać do 30 czerwca 2016 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice otrzymają wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i pośpiechu, a także zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

W kolejnych miesiącach (po 30 czerwca) świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Prosimy o niedrukowanie wzorów wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, które pojawiły się w gazetach, na stronach internetowych i w innych środkach masowego przekazu.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia  wychowawczego można pobrać   ze strony internetowej naszego ośrodka jak również osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni.

Obecnie trwają prace organizacyjne, by zapewnić jak najlepszą obsługę świadczenia wychowawczego – uprzejmie prosimy o cierpliwość.

O szczegółowym sposobie załatwienia sprawy dotyczącej przyznania świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” będziemy Państwa na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni: www.gopsrzasnia.naszops.pl.

Więcej szczegółów dotyczących świadczenia znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

Pliki do pobrania:
Ustawa z dnia 17 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
Rozporządzenie Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze.