Kolejne dofinansowanie dla OSP Rząśnia

W dniu dzisiejszym w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Krzysztofa Ciebiady odbyła się konferencja prasowa dotycząca przyznania dotacji między innymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 380 000 zł.

Poseł Krzysztof Ciebiada wraz z Wicemarszałkami Województwa Łódzkiego Piotrem Adamczykiem i Zbigniewem Ziębą, poinformował obecnych na spotkaniu przedstawicieli samorządów i jednostek OSP o przyznanych im środkach w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przypomniał również, że celem programu priorytetowego w ramach którego wsparcie uzyskała między innymi funkcjonująca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jednostka OSP z Rząśni jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Na spotkaniu ze strony Gminy Rząśnia obecni byli, również bezpośrednio zaangażowani w pozyskanie tych środków, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia Jarosław Popławski, Prezes OSP w Rząśni Piotr Krawczyk, Członek Zarządu OSP Dariusz Krysiak i druh Zbigniew Nowak.

Kwota dotacji ze wspomnianego programu pozwoli sfinansować zakup samochodu w około 40%, reszta kosztów zostanie pokryta dofinansowaniem z budżetu Gminy Rząśnia.

Szczególne słowa podziękowania należą się Posłowi na Sejm Krzysztofowi Ciebiadzie, którego, po raz kolejny, osobiste wsparcie, szczególna pamięć o naszej gminie i regionie oraz zaangażowanie pozwoliły uzyskać tą dotację oraz znaleźć się na wąskiej liście podmiotów objętych tą pomocą, która niewątpliwie w znaczący sposób wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.