Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Rząśnia po raz kolejny została wyróżniona w Rankingu Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” podsumowującym funkcjonowanie samorządów terytorialnych w poszczególnych obszarach ich działalności.

Tym razem przedstawiciele naszej gminy: Skarbnik Renata Buczkowska oraz p. o. Sekretarza Gminy Aldona Nagodzińska-Sadek, miały przyjemność podczas  gali zorganizowanej z okazji XIV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach, odebrać nagrody za zajęcie V miejsca w rankingu podsumowującym wykorzystanie funduszy UE na projekty społeczne obejmujące inwestycje w latach 2007-2015 w kategorii gminy wiejskie oraz za zajęcie V miejsca w rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2013-2015 w kategorii gminy wiejskie.

Przyznane naszej gminie wyróżnienia są niewątpliwie kolejnym potwierdzeniem jej stabilnego rozwoju i doskonałej współpracy Wójta Gminy z Radą Gminy Rząśnia oraz bezpośrednio zaangażowanym w ten rozwój pracownikom Urzędu, którzy dzięki swojej aktywności oraz współdziałaniu z Mieszkańcami naszej gminy, którzy często są inicjatorami konkretnych przedsięwzięć, wspólnie budują harmonijną politykę ukierunkowaną na polepszenie jakości życia Mieszkańców.

Przypominamy jednocześnie, że Rankingi Wspólnoty to opracowywane zestawienia wszystkich samorządów w Polsce, analizowane na podstawie obiektywnych, zestandaryzowanych danych z GUS. Rankingi Wspólnoty są publikowane rok po okresie, którego dotyczą zebrane w tym zestawieniu wskaźniki, ponieważ w takim czasie są publikowane dane z GUS.