Kolejna wideokonferencja w sprawie pomocy Ukrainie

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna wideokonferencja koordynująca działania pomocowe związane z pomocą Ukrainie. Spotkanie z udziałem I Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka i przedstawicieli powiatów: bełchatowskiego, kutnowskiego, łaskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zgierskiego z udziałem Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania i ustalenia związane z trwającą akcją pomocową, włodarze zadawali również pytania oraz zgłaszali wiele wątpliwości związanych z konkretnymi sytuacjami ze swoich terenów, m. in. dotyczące finansowania swoich działań.

Łódzki Urząd Wojewódzki wyda kompletny poradnik dla samorządów, który uporządkuje w sposób jak najbardziej szczegółowy obecne możliwości i propozycje w tym zakresie. Niezwłocznie po ich otrzymaniu poinformujemy o wnioskach z niego płynących, a mogących mieć wpływ na kwestie pomocowe związane z sytuacją na Ukrainie.

Najważniejszymi konkluzjami z wideokonferencji jest fakt konieczności ewidencjonowania przybyłych na tereny gmin uchodźców – również przywiezionych przez osoby prywatne. W tym zakresie obecny stan prawny jasno mówi, iż gminy nie mogą dofinansowywać bezpośrednio ich pobytu, np. poprzez wynajem i inną pomoc finansową. Jednostki samorządu terytorialnego nie mogą również swobodnie i samodzielnie wyznaczać miejsc pobytu uchodźców które nie spełniają określonych warunków bytowych, jak dostęp do toalet, prysznicy, itp. Uchodźcy z Ukrainy muszą być traktowani odpowiednio i z należnym Im szacunkiem. Poinformowano, że w chwili obecnej Wojewoda Łódzki ma do dyspozycji około 1 000 miejsc w należytym standardzie, gdzie w razie braku możliwości zapewnienia pobytu przez osoby przywożące uchodźców znad granicy powinni oni być kwaterowani. Rodziny, które przyjęły uchodźców pod swój dach, powinny zgłosić ten fakt w urzędzie gminy (podając ilość przebywających osób, w jakim są wieku, jak się nazywają, a także adres oraz telefon kontaktowy. Wszystko po to, by jak najsprawniej można było skoordynować pomoc).

Prowadzący spotkanie przekazali, że wszelkie zgłaszane kwestie zostaną uregulowane w projekcie specustawy ds. uchodźców gdzie mają znaleźć się przepisy, które zagwarantują samorządom pokrycie kosztów związanych z ich przyjęciem: pomocy lekarskiej, zakwaterowania, wyżywienia oraz nauki dzieci w szkołach, itd. nad którą prace trwają.

Korzystając z okazji chcielibyśmy przekazać również ważną informację! W punktach zbiórki nie możemy zbierać leków! Odbywa się to według innej procedury mogącej zagwarantować bezpieczeństwo osobom potrzebującym tego typu pomocy!

Apelujemy również o dostarczanie do punktów zbiórek rzeczy nowych! W przypadku większego asortymentu posortowanego już wstępnie według ich przeznaczenia. Prosimy również o dostarczanie do punktów zbiórek pudełek kartonowych, itp. co pozwoli na łatwiejsze ich transportowanie do punktów wyższego rzędu.

Przypominamy, że bieżące informacje na temat pomocy związanej z wojną na Ukrainie w naszej gminie można śledzić pod bezpośrednim adresem rzasnia.pl/ukraina.

Koordynatorem ds. pomocy uchodźcom w Gminie Rząśnia jest Pan Maciej Ratajczyk, tel. 607-440-268, adres email: oc@rzasnia.pl.