Informacje dot. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W związku z informacją o pojawieniu się w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w załączeniu, na prośbę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieluniu, podajemy do publicznej wiadomości komplet informacji przeznaczonych głownie dla hodowców drobiu oraz rolników indywidualnych, które mają na celu utrzymanie na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji, przede wszystkim:
̵  zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
̵  nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
̵  nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
̵  stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
̵  stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Pliki do pobrania:
informacje ogólne o grypie ptaków,
informacje o objawach grypy ptaków i zgłoszenie podejrzenia jej występowania,
zasady ochrony drobiu przed grypą ptaków,
przepisy prawne dotyczące grypy ptaków,
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wszystkie powyższe informacje dostępne są również na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów grypą ptaków, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.

Informacje dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Informacje dotyczące wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)