Mieszkaniec Łodzi  złożył wniosek,  na podstawie którego chciał zorganizować zgromadzenie publiczne, którego celem jest protest przeciwko decyzji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej o zakazie wpuszczania kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego (ŁKS) na mecze wyjazdowe. Zgłoszono 1000  osób jako uczestników zgromadzenia.  Podjąłem decyzję  o  zakazie zgromadzenia publicznego, zgodnie  z przepisami ustawy o zgromadzeniach. Podstawą  odmowy jest mecz, który odbywa się w tym samym czasie i w tej samej miejscowości co zgłoszone zgromadzenie.

Spowodowało to, że tylko przy takiej decyzji, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zapewni  siły i środki  dla ochrony dla ochrony osób  i mienia.

Brak odmowy spowodowałyby przyjazd osób w ramach protestu na decyzję Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Gmina nie ma środków na zagwarantowanie bezpieczeństwa dla tak dużej  liczby  osób.

Mając na uwadze infrastrukturę wokół boiska w Białej zablokowanie tego  terenu może spowodować poważne zakłócenia komunikacyjne uniemożliwiające dotarcie służb ratowniczych w przypadku zaistnienia niebezpiecznych wydarzeń bądź innych zdarzeń losowych zagrażających zdrowiu lub życiu osób podczas meczu IV ligi. Zgromadzenie tylu osób w formie protestu może w każdej chwili stać się zgromadzeniem niekontrolowanym.

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk

Plik do pobrania:

informacja Wójta Gminy Rząśnia dotycząca wniosku złożonego przez mieszkańca o zgodę na wyrażenie protestu.