Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w dniach od 31 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. będą wykonywane przeglądy stanu trwałych użytków zielonych w celu określenia aktualnego zasięgu leja  depresji PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz jego  wpływu na plonowanie łąk w drugim pokosie.

Przeglądu dokonają pracownicy Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Badawczego w Bydgoszczy.