Na prośbę PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren, informujemy naszych mieszkańców – klientów firmy – o pojawieniu się fałszywych informacji, dotyczących zmiany systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego przez PGE Dystrybucja.

Z komunikatu Spółki jednoznacznie wynika, iż nie prowadzi ona prac zmierzających do zmiany systemu rozliczania, jak również nie kieruje do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych na które należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej.

Stosowny komunikat w załączeniu.

komunikat PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren.