informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach - nielegalna eksploatacja kopalin

informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach – nielegalna eksploatacja kopalin