Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni informuje, że w okresie: od 03.11.2014r. do 07.11.2014r. uczestnicy projektu „Uwierz w siebie” w liczbie 5-ciu mężczyzn brało udział i ukończyło kurs „Obsługa stacji LPG”.

Kurs w części teoretycznej i praktycznej odbywał się na stacji paliw w miejscowości Ostrołęka 6 i obejmował liczbą 30 godzin.

Zagadnienia wykorzystane do realizacji kursu:

–           ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,

–           gazy stosowane do napędu pojazdów,

–           instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG,

–           budowa zbiorników LPG,

–           oznakowanie zbiorników LPG,

–           warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanych gazem,

–           podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,

–           napełnianie zbiorników LPG.

W trakcie tego kursu jak również w tych przeprowadzonych wcześniej, beneficjentom zapewniono materiały dydaktyczne oraz catering.

W dniu dzisiejszym, w ramach w/w projektu rozpoczął się kurs „Magazynier/sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych”. Bierze w nich udział 6 uczestniczek projektu. Zakończenie kursu planuje się na dzień 26 listopada br.

 

Koordynator Projektu
Urszula Barańska