Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że wypłata stypendium szkolnego o charakterze socjalnym nastąpi dnia 28 listopada 2023 r. po przedłożeniu do dnia 21 listopada 2023 r. faktur potwierdzających poczynione zakupy.

Telefon kontaktowy: 44 631-71-26.