Informacja o utworzeniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. Z 2017 r. poz 1566), zostaje utworzona państwowa osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zgodnie z art. 527 ustawy – Prawo wodne, z dniem wejścia w życie ustawy, należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu będzie administrował regionem wodnym Warty. Na obszarze działania znajdzie się 5 zarządów zlewni oraz 41 nadzorów wodnych. Dane kontaktowe przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym dołączonym do niniejszego pisma.

LP JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA ADRES NUMER TELEFONU
1 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Poznań, ul. Chlebowa 4/8 618567700
2 Zarząd Zlewni w Poznaniu Poznań, ul. Szewska 1 618508400
618508401
3 Zarząd Zlewni w Sieradzu Sieradz, Plac Wojewódzki 1 43 826 36 00
4 Nadzór Wodny Pajęczno Pajęczno, ul. Kościuszki 76 34 311 11 43

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie.