Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIV/253/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów

Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXIV/253/2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów