Informacja o projektach „Młodzi na start” i „Młodzi na start II”

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi aktualnie nabór do dwóch projektów mających na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku od 18. do 29. roku życia, pozostających bez zatrudnienia oraz biernych zawodowo (m.in. studentów), zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, poprzez umożliwienie im założenia własnej działalności gospodarczej: „Młodzi na start” i „Młodzi na start II”.

W ramach wspomnianych projektów Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci:
– wysokiej jakości usług szkoleniowych dostępnych na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej;
– stypendium szkoleniowym;
– wsparciem bezzwrotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanym w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050,00 zł;
– wsparciem finansowym pomostowym służącym pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt „Młodzi na start” obejmuje całe województwo, natomiast projekt „Młodzi na start II” skierowany jest do osób zamieszkujących subregion sieradzki: powiat łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu pod numerem telefonu 42 208 92 11 lub kontakt poprzez email: mlodzi@larr.pl oraz mlodzi2@larr.pl.

Więcej: https://larr.pl/mlodzi-na-start-dofinansowanie-na-wlasna-dzialalnosc oraz https://larr.pl/mlodzi-na-start-2-dotacja-subregion-sieradzki.