Informacja o pracy ŁODR zs. w Bratoszewicach

Na prośbę Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach poniżej zamieszczamy informację o kanałach komunikacji ŁODR z interesantami.

Informacja o pracy ŁODR zs. w Bratoszewicach

Informacja o pracy ŁODR zs. w Bratoszewicach