Informacja o placówkach świadczących pomoc dla osób bezdomnych

Poniżej, na prośbę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pajęcznie udostępniamy plakat z informacjami o placówkach świadczących pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego, w sezonie zimowym 2021 – 2022 .

Plakat z informacjami o placówkach świadczących pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego, w sezonie zimowym 2021 – 2022

Plakat z informacjami o placówkach świadczących pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego, w sezonie zimowym 2021 – 2022

Plik do pobrania:
plakat z informacjami o placówkach świadczących pomoc dla osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego, w sezonie zimowym 2021 – 2022.