Informacja o obowiązku rejestracji w bazie “BDO”

Uprzejmie informujemy, iż podmioty które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów oraz te które wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach, zobowiązane są do końca 2019 roku zarejestrować się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).
Brak rejestracji w tym terminie powodować może trudności w prowadzeniu działalności.

Szczegółowe informacje na stronie: bdo.mos.gov.pl oraz bip.lodzkie.pl.