Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Rząśnia pozyskała kolejną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, tym razem na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji chłodzenia z użyciem odnawialnych źródeł ciepła w budynku stanowiącym mienie komunalne Gminy, wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Broszęcinie gm. Rząśnia”.

Koszt całkowity zadania to 270 343,46 zł z czego dofinansowanie WFOŚiGW stanowi kwotę do 112 000,00 zł.

Koszt zadania stanowi wykonanie źródeł ciepła  w tym 2 pomp ciepła (28 KW) wraz z automatyką, wykonanie instalacji CO – roboty instalacyjne w tym montaż 18 sztuk grzejników i 12 sztuk konwektorów, 24 sztuk zaworów i wykonanie instalacji elektrycznej.