Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że można odbierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

Wnioski można składać do 15 września 2017 r. w Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni mieszczącym się w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni, ul. 1 Maja 16 – II piętro, tel. 44 631-71-26.