Wójt Gminy Rząśnia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni organizuje kolonie letnie w miejscowości Władysławowo.

Termin kolonii od 10 sierpnia 2012 r. do 19 sierpnia 2012r. dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby GOPS-u w Rząśni w terminie do 30 kwietnia 2012 r.