Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że w dniu 6 lipca 2017 r. o godz. 12:00 w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni odbędzie się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy Rząśnia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za bardzo dobre wyniki w nauce.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni pod nr tel.: 44 631-71-26.