Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że w dniu 6 kwietnia 2016 r. zostanie wypłacone stypendium szkolne za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Faktury potwierdzające poczynione zakupy należy przedłożyć w Gminnym Zespole Oświaty (ul. 1 Maja 16) do dnia 31 marca 2016 r. W przypadku przedłożenia rachunków po wyżej wymienionym terminie zwrot wydatków nastąpi dnia 13 kwietnia 2016 r.