Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w okresie letnim (od lipca do września) ulegną zmianie godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków.

PSZOK czynny będzie od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 – do 20:00,  w sobotę od godziny  8:00 – do 16:00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

 

Do PSZOKU-u w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przekazać następujące rodzaje odpadów:

 • odpady zielone (resztki roślin pokojowych i kwiatów ciętych, części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni, skoszona trawa, chwasty),
 • odpady wielkogabarytowe ( stoły, szafy, krzesła, materace itp.),
 • zużyty sprzęt elektryczny ( sprzęt AGD, RTV, komputery, telefony, kopiarki itp.),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte świetlówki w tym zawierające rtęć,
 • chemikalia (resztki farb, lakierów, zużyte oleje, środki ochrony roślin i opakowania po nich itp.),
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane – rozbiórkowe pochodzące z remontów,
 • popiół,
 • folie po sianokiszonce, folie po kiszonce, worki po nawozach, folię po uprawach polowych, folie opakowaniową, worki po zbożach,
 • używaną odzież.

Wykaz lokalizacji pojemników na przeterminowane leki:

 • Apteka, ul. Nowa 2,
 • Ośrodek Zdrowia w Rząśni, ul. Waryńskiego 6,
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rząśni.

Wykaz lokalizacji pojemników na baterie:

 • Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16,
 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rząśni.