Informacja dotycząca wyborów do Izb Rolniczych

W dniu 28 lipca 2019 roku (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00 zostaną przeprowadzone wybory do Izb Rolniczych.

Rejestracja  kandydatów do rad powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  odbędzie się w dniu 5 lipca 2019 roku od godz. 9.00 do godz.14.30  w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, pok. nr 1.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej został udostępniony do wglądu od dnia 17.06.2019 r.  w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, pok. nr 1  w godzinach pracy Urzędu.