Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie gminy Rząśnia szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych powodzią/zalaniem terenów rolnych deszczem nawalnym przystąpił do procedury szacowania szkód.

Szacowanie odbywać się będzie zgodnie z wytycznymiMinisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 19.05.2010 r. które zostały zamieszczone na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Łodzi www.uw.lodz.pl w zakładce Rolnictwo – kredyty klęskowe.

Szkody należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Rząśni, pok. Nr 1 w terminie do 15 czerwca 2010 r. załączając wypełnione oświadczenie nr 1 i oświadczenie nr 2.

Zgłoszenia zostaną zweryfikowane przez Gminną Komisję ds. Szacowania Szkód powołaną przez Wójta Gminy.
Wszelkie informacje związane z szacowaniem szkód można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rząśni, pok. nr 1 oraz pod nr tel. (44) 631-71-22, wew. 226.

Wzór oświadczenia Nr 1
Wzór oświadczenia Nr 2