Urząd Gminy w Rząśni informuje, że wnioski na bezpłatny odbiór odpadów zawierających azbest (płyty eternitu falistego  i płaskiego) będą przyjmowane do 28 czerwca 2013 r.

Wnioski należy składać w pok. nr 1 (parter) Urzędu Gminy w Rząśni.

Wnioski złożone po tym terminie będą realizowane w 2014 r.